Maailmassa ei liene ollut muita niin taidokkaita kivirakentajia kuin muinaiset inkat. Cusco, Machu Picchu ja monet muut muistomerkit kertovat paitsi uskomattomasta teknisestä taidosta myös huippusuunnittelusta. Kaupunkeja ympäröivät kehittyneet kanavointi- ja pengerrysjärjestelmät. Sitä miten inkat tähän kaikkeen pystyivät, sopii ihmetellä. Metalleista inkat osasivat nimittäin käsitellä ainoastaan kultaa ja hopeaa, eivät työkaluihin tarvittavaa rautaa. Heillä ei myöskään ollut apunaan vetoeläimiä. Kuitenkin he liikuttelivat tonnien painoisia kiviä ja työstivät niistä monitahoisia, toisiinsa tiiviisti liittyviä seinämiä ja muureja laastia käyttämättä niin ettei ohuinkaan veitsen terä olisi mahtunut kivien väliin. 

Yli viidensadan vuoden ajan viidakko kätki Perun ja koko inkavaltakunnan suurimman salaisuuden, noin 2400 metrin korkeudessa sijaitsevan Machu Picchun rauniokaupungin. Jo se, että Machu Picchu on säilynyt sellaisena kuin sen tänään näemme, on melkoinen ihmetyksen aihe. Inkahallitsijan 1400-luvulla perustama kaupunki rakennettiin kivestä. Kookkaimmillaan valtavista kivenjärkäleistä suurimmat ovat pituudeltaan yli neljä ja puoli metriä ja korkeudeltaan kaksi ja puoli metriä. Rakennusmateriaali on peräisin paikan päällä olevasta louhoksesta, mutta sitä on tuotu myös jopa 35 kilometrin matkan päästä. Kuinka kivet kuljetettiin paikalle, kun inkat eivät tunteneet edes pyörää? Entä kuinka ne käsiteltiin ja saatiin liitettyä toisiinsa täysin saumattomasti, kun käytössä ei ollut – ainakaan rautaisia – kiven veistoon tarvittavia työkaluja? Yksi inka-arkkitehtuurin ominaispiirteistä on luonnonkallioiden hyödyntäminen rakentamisessa. Myös tästä Machu Picchu on erinomainen esimerkki.

Machu Picchun rakennukset

Machu Picchun rakennukset – tai pikemminkin niiden hyvin säilyneet rauniot – antavat ymmärtää, että kaupungilla on ollut keskeinen asema inkavaltakunnan turvaamisessa ulkopuolisilta hyökkääjiltä. Se on ollut osa linnoitusketjua, joka suojasi paitsi pääkaupunkia Cuscoa myös koko valtakunnan rajoja. Samalla kun sotilaat vastasivat valtakunnan turvallisuudesta, he myös viljelivät maata ja huolehtivat monin tavoin yleisestä hyvinvoinnista. Espanjalaisten vallattua Perun Machu Picchusta tuli monikulttuurinen kaupunki, jonne eri intiaanikulttuurien edustajat pakenivat valloittajia. Koska kaupunki sijaitsi rinteessä keskellä viidakkoa, sitä oli lähes mahdoton löytää – eivätkä espanjalaiset sitä koskaan valloittaneetkaan.

Linnoituskaupunki Machu Picchu

Linnoituskaupungin lisäksi Machu Picchu näyttäytyy erityisesti pyhäkkönä ja seremoniapaikkana. Sen keskuksen muodostaa pyhä paikka ja siellä oleva auringonjumalalle omistettu kivi, Intihuatana  – ”paikka, johon aurinko kiinnittyy”. Se toimi aurinkokellona, jonka avulla taivaankappaleita seurattiin. Havainnoista laadittiin ennustuksia niin maallisista kuin hengellisistäkin asioista. Pyhä paikka oli yhdistävä side alhaalla olevan ihmisen ja ylhäällä olevan auringon välillä.

Auringonjumalalle omistettu kivi, Intihuatana

Machu Picchun kiehtova menneisyys ei jätä rauhaan. Vaikka kaupunkia ei vallattu, se pysyi jostain syystä asuttuna vain noin sata vuotta. Hylätty kaupunki raunioitui, hautautui viidakkoon ja katosi näkymättömiin vuosisadoiksi, kunnes amerikkalainen professori Hiram Bingham kuin sattumalta ”löysi” sen vuonna 1911. Oliko se todella näkymättömissä myös paikallisille asukkaille? Tuskin – olihan paikalla ilmeisesti vieraillut ainakin yksittäisiä matkailijoita jo 1800-luvulla. Machu Picchu on sarja kysymyksiä vailla varmoja vastauksia. Joka tapauksessa inkakulttuurin tuho tapahtui nopeasti mutta vääjäämättä, ja sen ainoaksi pysyväksi linnoitukseksi jäi Machu Picchun kaupunki – kenties siksi, että se säilyi vain harvojen tiedossa yli viidensadan vuoden ajan.

Machu Picchu on äänestetty yhdeksi maailman seitsemästä ihmeestä

Vuonna 2007 lähes sata miljoonaa ihmistä ympäri maailman osallistui äänestykseen maailman seitsemästä uudesta ihmeestä. Machu Picchu oli yksi äänestyksen ”voittajista” (samaan joukkoon kuuluvat muuten myös Puhumattoman miehen aiemmin käsittelemät Kiinan muuri ja Taj Mahal). Inkojen kadonnut kaupunki onkin varmasti monen matkustavaisen toivelistalla. Puhumaton mies pääsi ruksaamaan sen omalta listaltaan jo vuosia sitten kiertäessään Etelä-Amerikkaa ystävänsä kanssa. Nyttemmin se on kuitenkin palannut hänen listalleen, sillä hänen vaimonsa listalta se on vielä ruksaamatta. Puhumaton mies ei ole tästä lainkaan pahoillaan.

Kaikki Perun matkat >