Olympian lisä- ja erityisehdot

Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme seuraavia lisä- ja erityisehtoja.

Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus
Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa OLYMPIA Kaukomatkatoimistolle ennakkomaksun. Loppuerä maksetaan 35 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 42 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta. Ennakkomaksu vaihtelee matkoittain ja se ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä, samoin kuin mahdollisesti poikkeavat maksuehdot. Ennakkomaksut ja maksuehdot erikoisristeilyille ja muille erikoismatkoille julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Maksupalvelulain mukaan myyjällä ei 13.1.2018 alkaen ole oikeutta periä asiakkaalta tavallisimpien maksukorttien käytöstä lisämaksuta tai luottoprovision osuutta. Visalla tai Mastercardilla maksettaessa luottoprovisiota ei peritä. Diners Club -kortilla maksettaessa perimme luottoprovision, 2,5 % siitä summasta, joka maksetaan kortilla. Pidätämme oikeuden provisioissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. 

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 100 e/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset). Alaikäinen (alle 18-vuotias) yksin matkustava tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

Passi ja viisumit
Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi (joillakin Euroopan matkoilla riittää henkilökortti). Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Joissakin tapauksissa joudumme laskuttamaan lisäkulut, jotka aiheutuvat viisumin hankkimisesta erikseen tai pikatoimituksena. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Mikäli käytätte diplomaatti- tai virkapassia tai teillä ei ole Suomen passia, pyydämme ilmoittamaan siitä jo matkalle ilmoittautuessanne, koska viisumimääräykset ja hinta saattavat tällöin olla erilaiset.

Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus, korvausmäärärajoitukset sekä matkanjärjestäjän vastuu
Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).

Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden esim. mahdollisen vuoristotaudin sekä kuumailmapallolennon tms. lisäretken osalta. Mikäli matkustajalla on liikuntarajoitteita tai sellainen vamma/sairaus, joka voi vaikuttaa matkustamiseen, hänen tulee turvallisuus- ja infrastruktuurillisista syistä ilmoittaa asiasta matkanjärjestäjälle jo ennen varauksen tekemistä.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen nettisivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla ennen matkavarauksen tekemistä. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

Peruutusehdot, toimistokulut ja varaus- ja nimenmuutokset
Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen – ks. seuraava kohta).

Peruutusehdot – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 3 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit ja agenttipalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen. (Ks. kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Peruutusehdot ja ennakkomaksut vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.

Peruutusehdot A:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 20–4 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta
- myöhemmin kuin 4 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutusehdot B:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Muut peruutusehdot:
Joillakin matkoillamme on edellä mainituista poikkeavat peruutusehdot, jotka julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Peruutusehdot yksittäisille ryhmille/matkustajille räätälöidyille erikoismatkoille:
Yksittäisille ryhmille räätälöityjen erikoismatkojen peruutusehdot julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä. Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen ja tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Tehdessämme tilaustyönä matkoja yksittäismatkustajille ilmoitamme varausta koskevat palvelumaksut ja erikoisehdot varauksen yhteydessä.

Toimistokulut
Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 e/henkilö.

Varausmuutokset
Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Joillakin ryhmämatkoillamme on matkustajilla mahdollisuus muuttaa paluupäivää. Tällaisesta ryhmävaraukseen tehtävästä muutoksesta perimme muutoskulun, joka on vähintään 200 e/muutos/matkustaja. Muutoksia koskevat palvelumaksut ja erikoisehdot ilmoitamme erikseen. Huom. myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi. Mikäli matkustaja haluaa varata etukäteen lisämaksullisen istumapaikan lennoille, pidätämme oikeuden periä lentolipun hinnan etukäteen ja palvelumaksun ko. palvelusta. Nämä käytännöt vaihtelevat lentoyhtiöittäin; maksut ja peruutusehdot ilmoitamme erikoisjärjestelyn varaamisen yhteydessä.

Mikäli Olympia joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsoo Olympia asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

Jos matkustaja luovuttaa matkasopimuksen toiselle (VML 10§, YVE 8,2), matkanjärjestäjä voi periä luovutuksesta aiheutuneiden tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset todelliset kulut. Henkilöllä, jolle matkasopimus siirretään, tulee olla matkalla mahdollisesti tarvittavat viisumit, tai ne on oltava mahdollista hänelle hankkia käytettävissä olevassa ajassa. Lisäksi henkilölle tulee olla mahdollista hankkia vastaava lentovaraus ja -lippu kuin luovuttajalla oli. Vastaavasti matkustajan tietojen muuttuessa on edellytyksenä, että tarvittavat viisumit sekä alkuperäistä vastaavat lentovaraukset ja -liput on mahdollista hankkia. Matkanjärjestäjä veloittaa luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut.

Nimenmuutokset
Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut, jotka ovat minimissään 100 e/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei lentoyhtiöiden säännösten mukaan yleensä sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen (ks. kohta: Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus).

Matkojen toteutuminen
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi lähtijöitä (Yleiset valmismatkaehdot 11.1). Tällöin matkustajille ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkaa ja suoritetut maksut palautetaan. Myös lisämatkoilla ja -retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.

Matkanjohtajan tai erityisasiantuntijan vaihtuminen
Mikäli matkanjohtajamme äkillisesti sairastuu tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös matkaohjelmassa etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen.

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset, myöhästymiset ja matkakohteen erityisolot
Mm. Afrikan, Burman, Bhutanin, Filippiinien, Intian, Kiinan, Papua-Uuden-Guinean sekä Väli- ja Etelä-Amerikan lentoliikenteessä esiintyy varsin usein myöhästelyjä, viime hetken aikataulunmuutoksia ja jopa lentojen peruuntumisia. Koska näillä alueilla korvaavia lentoja on usein vaikea saada, edellä mainitun kaltaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan ja matkakohteiden kiertojärjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista (poikkeus kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YV 1.3). Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Afrikan-, Burman, Bhutanin, Filippiinien, Kiinan, Iranin, Papua-Uuden-Guinean sekä Väli- ja Etelä-Amerikan-matkojen erityisehto
Koska yllä mainittujen maiden sisäisessä liikenteessä kysyntä joskus ylittää tarjonnan, pidättävät ko. maiden matkailuviranomaiset oikeuden muuttaa matkakohteiden järjestystä sekä päiviä ja kulkuneuvoja, joilla siirtyminen kohteesta toiseen tapahtuu. Matkanjärjestäjä ei vastaa ohjelmanmuutoksista, jotka tapahtuvat em. viranomaisten toimesta.

Hotellitaso ja palvelut Burmassa, Bhutanissa, Länsi-Afrikassa, Kuubassa, Papua-Uudessa-Guineassa ja Sri Lankassa
Matkailu on lisääntynyt näissä maissa vasta viimeisten muutamien vuosien aikana, joten palvelujen (mm. hotellit, ravintolat) taso saattaa vaihdella alueittain. Olympian käyttämät hotellit ovat yleensä paikallista ensimmäistä luokkaa, mutta eurooppalaisen mittapuun mukaan keskitasoa. Hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen ei myöskään ole epätavallista ko. maissa.

Kaukoretket-matkojen erityisehdot
Kaukoretket-matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme niihin erityisehtoja, jotka ovat Kaukoretket-esitteessä.

Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta
Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat 5.5.2017 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa tariffien ja valuuttakurssien muutokset (ks. s. 11, Matkan lopullinen hinta, sekä Yleiset valmismatkaehdot kohta 9). Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset muutokset huomioidaan loppulaskussa.

Matkatavarat
Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä vaihtelee eri lentoyhtiöillä ja -reiteillä. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/lentoyhtiön niistä määräämiä maksuja. Suosittelemme kovaa matkalaukkua sekä joillekin matkoille lisäksi kevyttä kassia; poikkeuksena tietyt safarimatkat, joilla tulee käyttää vain pehmeitä matkakasseja (ks. edellä kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Yleistä
Kansainvälisen käytännön mukaan hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Mikäli lähtö hotellista tapahtuu vasta illalla, pyritään muutama huone jättämään yhteiseen peseytymis- ym. käyttöön. Aterioilla ruokajuomat eivät sisälly matkan hintaan, ellei toisin ole mainittu. Tämän esitteen matkat on tarkoitettu yksityiseen loma- ja virkistysmatkailuun. Mikäli matkaa käytetään muuhun tarkoitukseen (esim. liikematkana), ei matkanjärjestäjällä ole esine- ja varallisuusvahingoissa korvausvastuuta eikä yleisten valmismatkaehtojen mukaista vahingonkorvausvastuuta. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä kesken matkan eikä käytä varaamaansa majoitusta joko lainkaan, tai käyttää siitä vain osan, on velvollinen ilmoittamaan siitä jo varausvaiheessa toimistoomme tai viimeistään välittömästi matkan alkaessa Olympian matkanjohtajalle. Mikäli matkustaja hyväksyy vapaaehtoisena lentoyhtiön – (EY) N:o 261/2004 asetuksen* velvoittamana – hänelle ylivaraustilanteessa tarjoaman korvauksen ja uudelleenreitityksen, tulkitaan se matkustajan yksipuoliseksi matkanjärjestäjän kanssa solmitun valmismatkasopimuksen purkamiseksi. Tällöin matkajärjestäjän juridinen vastuu lakkaa ja matkustaja ottaa itse vastuun loppumatkastaan. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.

*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu.

Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan useiden maiden (mm. USA, Kanada ja Australia) maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Siirrettävät PNR-tiedot koostuvat useista elementeistä, esim. matkatoimiston nimi, matkustajan nimi ja yhteystiedot. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. Muilta osin noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja, jotka löytyvät edellisiltä sivuilta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Koska eri maista saatavissa esitteissä voi olla epätarkkuuksia ja virheitä, matkanjärjestäjä vastaa vain itse tuottamiensa esitteiden ja matkaohjelmien sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä.

Kaikki tämän esitteen matkat ovat valmismatkoja, joista matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikkeistä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Kuluttajavirastolle. Vakuus kattaa kaikki Olympian tuottamat valmismatkat.

Vuosiesitteemme 2018 on voimassa 1.6.2017–31.12.2018.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
OLYMPIA Kaukomatkatoimisto
Yrjönkatu 9, 00120 HELSINKI
p. (09) 696 2770
faksi (09) 611 161
s-posti: [email protected]

OLYMPIA Lentomatkatoimiston pankkiyhteydet
Nordea              FI71 2153 3800 0033 57
Danske              FI40 8000 1100 1652 17
OP-pankki         FI98 5789 5420 0580 96

SMAL 21295, KKV 8065/07/Mj