Olympian henkilökunta

Myynti / Sales

Varmola, Satu
asiakaspalvelupäällikkö / Customer Service Manager
(09) 6962 7710
(09) 6962 7713 (suora/direct)

Pokkinen, Jaana
(09) 6962 7710
(09) 6962 7711 (suora/direct)

Venäläinen, Tuija
(09) 6962 7710
(09) 6962 7712 (suora/direct)

Tuotanto / Production

Mukkila, Petri
kumppanuuspäällikkö / Partnership Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7733 (suora/direct)

Vihavainen, Reeta
 tuotantopäällikkö / Production Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7731 (suora/direct)

Julin, Sari
tuotepäällikkö / Product Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7737 (suora/direct)

Katajarinne, Lassi
tuoteryhmäpäällikkö / Product Group Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7739 (suora/direct)

Kortelainen, Mika
tuotepäällikkö / Product Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7721 (suora/direct)

Kuusela, Paula
tuotepäällikkö / Product Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7734 (suora/direct)

Lundqvist, Kati
tuotepäällikkö / Product Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7732 (suora/direct)

Puolakkainen, Liisa
tuotepäällikkö / Product Manager
(09) 6962 7730
(09) 6962 7722 (suora/direct)

Korva, Raisa
laadunvarmistus / Quality Assurance
(09) 6962 770
(09) 6962 7748 (suora/direct)

Operointi / Operations

Kansi, Atro
tuotanto ja operointi / Production & Operations
(09) 6962 7730
(09) 6962 7735 (suora/direct)

Malminen, Teija
tuotanto, operointi ja myynti / Production, Operations & Sales
(09) 6962 7730
(09) 6962 7714 (suora/direct) 

Räsänen, Tuulikki
operointi ja viisumit / Operations & Visas
(09) 6962 770
(09) 6962 7724 (suora/direct)

Markkinointi / Marketing

Väänänen, Anne-Marjut
myynti- ja markkinointijohtaja / Director, Sales and Marketing
(09) 6962 7740
(09) 6962 7747 (suora/direct)

Natri, Tuomas
markkinointikoordinaattori / Marketing Coordinator
(09) 6962 7740
(09) 6962 7741 (suora/direct)

Lipunkirjoitus ja -hinnoittelu / Ticketing & Pricing

Glad, Leena
lipunkirjoitus ja -hinnoittelu / Ticketing & Pricing
(09) 6962 770
(09) 6962 7723 (suora/direct)

Korva, Raisa

Talous / Financial Department

Bildo, Pirjo
reskontra ja taloushallinto / Finance
(09) 6962 770
(09) 6962 7766 (suora/direct)

Yritysjohto / Management

Palermaa, Matti
toimitusjohtaja / Managing Director
(09) 6962 770
(09) 6962 7744 (suora/direct)

Huuskonen, Ari
  kehitysjohtaja / Director, Business Development
varatoimitusjohtaja / Deputy Managing Director
(09) 6962 770
(09) 6962 7799 (suora/direct)

Hallitus / Board of Directors

Julin, Matti
puheenjohtaja / President
(09) 6962 770

Julin, Heikki
varapuheenjohtaja / Vice President
(09) 6962 770

Hallituksen muut jäsenet / Other board members:
Tuuli Julin, Sari Julin, Tuomas Julin ja Leo Glad

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi at olympia.fi