Vastuullinen-matkailu-Olympia

Vastuullinen matkailu

Olympian vastuullisuuden monet kasvot

Olympia Kaukomatkatoimisto on suomalainen perheyritys, jonka arvoihin on yrityksen perustamisesta 1952 lähtien kuulunut ihmisten kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja suoraselkäisyys sekä toiminnan vastuullisuus niin eettisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönäkökulmastakin.

Eettinen vastuu

Pidättäydymme tai vetäydymme sopimuksista tai yhteistyöehdokkaista ja kumppanuuksista, joiden taustoissa tai toiminnassa havaitsemme kaupallisesti, ihmisarvojen tai kestävän kehityksen näkökulmasta tai oikeudellisesti arveluttavia piirteitä. Ehkäisemme työntekijöidemme, asiakkaidemme tai yhteistyökumppaniemme piirissä kaikenlaista syrjintää ja edistämme oikeudenmukaisuutta. Vastustamme ihmisten hyväksikäyttöä; erityisesti kannamme huolta lasten ja naisten asemasta. Toteutamme liiketoimintaamme läpinäkyvästi ja suoraselkäisesti noudattaen voimassaolevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa.

Pidämme lupauksemme ja huolehdimme asiakkaistamme, henkilökunnastamme ja sidosryhmistämme – silloinkin, kun maailmalla sattuu ja tapahtuu yllätyksiä.

Vastuullinen-matkailu-Madagaskar-Olympia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuumme Suomessa tarkoittaa, että olemme luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani. Kannattava yritys, joka tuottaa verotuloja ja työllistää ihmisiä suoraan ja välillisesti. Teemme asioita systemaattisesti ja säännöllisesti sekä mittaamme tulokset. Huolehdimme henkilökuntamme hyvinvoinnista ja kehityksestä.

Tuemme paikallisia yrityksiä, jotta paikallinen kulttuuri säilyisi autenttisena myös tuleville sukupolville.

Kohdemaissa tuemme paikallisia yrityksiä ja organisaatioita, jotta paikallinen kulttuuri säilyisi autenttisena myös tuleville sukupolville. Taloudellinen tuotto hyödyttää välittömästi paikallista yhteiskuntaa. Erityisesti kehittyvissä maissa matkailu vastuullisesti ja kestävästi toteutettuna on yksi merkittävimmistä taloudellisten ja sosiaalisten voimavarojen lähteistä. Olympia vie suomalaisia tutustumaan paikalliseen elämään ja myös vähemmän tunnetuille matkareiteille. Mahdollistamme kohtaamisia, jotka avaavat molemmin puolin silmiä ja parantavat ymmärrystä. Opastettu kiertomatka autenttisessa kulttuuriympäristössä tai luonnon keskellä on yksi konkreettisimmista ilmiöoppimisen muodoista ja tuottaa näkökulmia laajentavia oivalluksia ja elämyksiä.

Vastuullinen-matkailu-Olympia

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu

Olympia on vuodesta 2009 sijoittanut tuulivoimaan. Hankkeessa yli 70 turbiinia tuottaa vihreää energiaa Suomessa ja pian myös muualla Euroopassa. Tuemme kohdealueidemme herkän luonnon, eläimistön ja kasviston sekä biosfäärin säilymistä elinvoimaisena kompensoimalla matkailun tai muiden tekijöiden aiheuttamaa rasitusta. Madagaskarilla ryhmämme osallistuvat Suomen Luonnonsuojeluliiton käynnistämään projektiin istuttamalla puita.

Rohkaisemme paikallisia yhteistyökumppaneitamme kiinnittämään huomioita ekologisiin keinoihin matkailupalveluiden toteuttamisessa.

Tämä tarkoittaa tehokkaampaa energian ja veden käyttöä, tehostetumpaa jätevesien ja jätteiden käsittelyä, uusiokäyttöä, kertakäyttötuotteiden välttämistä, kuljetusten järkevää suunnittelua sekä ekologisten vaihtoehtojen hyödyntämistä. Ohjelmiimme kuuluvien aterioiden rytmitys ja täsmällinen kokonaisuuden suunnittelu auttaa vähentämään ruokahävikkiä. Lähes kaikissa hotelleissamme asiakkaamme voi useamman yön majoittuessaan valita käyttävänsä puhtaana pysyneitä liinavaatteita uudelleen sen sijaan, että ne automaattisesti vaihdettaisiin ja pestäisiin joka päivä. Keräämme ryhmiltämme syntyvät roskat mukaan paikoissa, joissa niille ei ole osoitettu asianmukaisia keräysastioita esim. luonnossa liikkuessamme patikointi-, vaellus- ja pyöräilymatkoillamme.

Vastuullinen-matkailu-Olympia

Ilmastonsuojelu ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Käyttämämme lentoyhtiöt ovat sitoutuneet YK:n alaisen Maailman siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n CORSIA-ohjelmaan, jolla matkustajalentoliikenteen päästöjen kasvu pysäytetään 2020 ja pyritään mahdollisimman nopeaan päästöjen neutraloimiseen (=puhdistetaan se, mitä on tuotettu) sekä lopulta lentämään niin puhtaasti, ettei päästöjä synny. Lentomoottoriteknologian kehitys, lentoreittien optimointi ja erityisesti nousujen ja laskujen suorittaminen pienemmällä energialla auttavat vähentämään polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Tulevaisuudessa voidaan fossiilisia polttoaineita (mm. kerosiini) korvata uusilla kehitteillä olevilla biopolttoaineilla. Olympia laskee kaikkien käyttämiensä lentojen hiilidioksidipäästön toteutuneiden ja todellisten henkilömäärien mukaisesti. Lentoja suunnitellessamme pyrimme löytämään aina matkaohjelman kannalta vähäpäästöisimmän relevantin kokonaisratkaisun.

Matkojemme pitkiä paikalliskuljetuksia olemme siirtäneet raiteille jo mm. Kiinassa sekä Japanissa ja tutkimme mahdollisuuksia myös muissa maissa. Olympian Kaukoretket aktiivilomilla kohteissa liikutaan omin jaloin patikoimalla, vaeltamalla tai pyöräilemällä, jolloin suurin osa paikalliskuljetuksista on erittäin vähäpäästöisiä. Myös Olympian kulttuurimatkoilla kohteisiin tutustutaan usein kävellen. Majoitusten ja ruokailuiden valinnassa paikallisuus, luonnonmukaisuus, ekologisuus ja mahdollisimman pieni fossiilisten energialähteiden käyttö keventävät kuormittavuutta. Kertakäyttövalmisteiden välttäminen, jätteiden kierrätys, tehokas vedenkäyttö ja jätevesien talteenotto sekä puhdistuslaitoksiin ohjaaminen lisäävät ympäristöystävällisyyttä ja pienentävät hiilijalanjälkeä.

Vastuullinen-matkailu-Peru-Olympia

 

Vapaa-ajan matkojen hyvää tekevät vaikutukset ovat suuria

Elämän ja arjen rytmittäminen ehkäisee uupumista ja loppuun palamista. Hektisen elämän ja energiaa kuluttavien hetkien vastapainoksi tarvitsemme lepoa, virkistystä, ilon tunnetta ja voimaannuttavia kokemuksia.

Vapaa-ajan matka tarkoittaa vähimmillään ympäristön vaihtoa normiarjesta. Kohtaamme eri ihmisiä ja ilmiöitä kuin kotona tai työssä. Saamme itsestämme kenties esiin puolia, jotka arjessa jäävät taka-alalle. Voimme antaa aikaa läheisillemme ja muille tärkeille henkilöille. Järkevästi ja kestävästi toteutettuna vapaa-ajan matkan hyötyvaikutukset merkitsevät paljon. Ne voivat heijastua oman hyvinvoinnin lisäksi jopa kansanterveyteen.

OLYMPIA – Paras tapa kokea maailma